Certyfikat Systemu ZarządzaniaPoprawa efektywności i wydajności warsztatów samochodowych

W jaki sposób zwiększyć ilość produktywnych godzin pracy mechaników?
Jak w pełni wykorzystać możliwości warsztatu?
Co zrobić aby zwiększyć obroty warsztatu?
                                          

I. Sytuacja w branży
 

 • Klienci stają się coraz bardziej wymagający, wynika to z rozwoju rynku motoryzacyjnego;
 • Samochody stają się coraz bardziej skomplikowane;

 • Okresy pomiędzy kolejnymi przeglądami wydłużają się ze względu na udoskonalaną technologię;

 • Otwarcie granic spowodowało gwałtowny wzrost konkurencji;

 • Wymagania prawne ( szczególnie odnośnie ochrony środowiska) są coraz bardziej rygorystyczne;

 • Coraz trudniej wypracować zyski ze względu na wzrost kosztów i malejące marże.

II. Poprawa wydajności i wzrost zyskowności
 
  Proponujemy kilka różnych technik badania i analiz służących do poprawy
  wydajności i zyskowności warsztatu samochodowego:

Doradztwo
dotyczące struktury organizacji, zarządzania pracownikami, odpowiedzialności
i uprawnienia wewnątrz organizacji, poziom zatrudnienia, system oceny pracowników, komunikacja wewnętrzna i kultura organizacyjna
Warsztaty
kompleksowe, praktyczne warsztaty na temat wydajności serwisów, skierowane do zarządów
i managerów działów After Sales  
Badanie
wywiady z zarządem i kluczowymi pracownikami, analiza struktury organizacji, analiza zleceń/ procesu fakturowania, studium czasu pracy mechaników, opomiarowanie ważnych procesów warsztatowych 

III. Korzyści dla Klientów

 • Wzrost świadomości pracowników warsztatu co do znaczenia poszczególnych wskaźników oraz wykorzystywania ich do sterowania pracą warsztatu;
 • Wyniki pomiarów, które pozwolą na podjęcie działań do obniżenia kosztów jakości w warsztacie
   i magazynie;
 • Zwiększenie ilości produktywnych godzin mechaników warsztatu;
 • Wzrost ilości “sprzedanych” godzin pracy mechaników;
 • Wzrost poziomu usług magazynu.o firmie  |   nasze usługi  |   referencje  |   aktualności  |   kontakt   |  strona główna  |  biuletynCopyright C 2001 CORBO Polska