1 czerwca 2005


 DOTACJE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW - PHARE 2003
      W czerwcu br. planowane jest uruchomienie ostatniej edycji programu Phare 2003. W porównaniu z funduszami strukturalnymi, budżet dotacji dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw będzie znacznie zmniejszony, natomiast wymagania dla wnioskodawców będą łagodniejsze niż w realizowanym obecnie programie "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw".

PROGRAM KRAJOWY

Jest on kontynuacją wcześniejszej edycji Phare 2002. Realizowany będzie na terenie całej Polski. Pomoc jest przeznaczona na inwestycje i usługi doradcze. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które skorzystają z usług doradczych firm akredytowanych przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program: Kwota €
Program Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie 11 333 000
Wsparcie na doradztwo 933 000
Wsparcie na inwestycje 10 400 000
Program Ścieżki od innowacji do biznesu 7 370 000
Wsparcie na doradztwo 670 000
Wsparcie na inwestycje 2 500 000
Pożyczka na inwestycje 4 200 000
Suma: 18 703 000


PROGRAM REGIONALNY

Jest on kontynuacją zeszłorocznych programów regionalnych współfinansowanych ze środków funduszu Phare 2002, jednakże poszczególne programy wdrożone będą tylko w niektórych województwach. W ramach tego programu przewiduje się 3 rodzaje dotacji na usługi doradcze oraz dotacje na inwestycje.
W przypadku dotacji na doradztwo dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które skorzystają
z usług doradczych firm akredytowanych przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nazwa Programu: Kwota €
Program Rozwoju Przedsiębiorstw 3 334 000
Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych 2 672 000
Technologie Informacyjne dla Przedsiębiorstw 1 999 000
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych 17 347 000

 

Źródło: PARP
Opracowała: Małgorzata Zagata
malgorzata.zagata@corbo.com.pl

 Copyright C 2001 CORBO Polska