Certyfikat Systemu Zarządzania


 Podstawowe obszary naszej działalności, to:

 

 • Projektowanie, wdrażanie
      i doskonalenie systemów
      zarządzania w oparciu o:
 • ISO 9001 system zarządzania jakością
  ISO 14001 system zarządzania środowiskiem
  PN-N/ OHSAS 18001
  system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  HACCP system zarządzania bezpieczeństwem produkcji żywności
  ISO 27001 zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych
  ISO 13485 system zarządzania jakością dla dostawców wyrobów medycznych
  ISO 17025 system zarządzania jakością laboratorium
  ISO 9001/ISO 14001/PN-N 18001 zintegrowane systemy zarządzania
  AQAP wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości podczas produkcji
  WSK wewnętrzny system kontroli
  BSC balanced scorecard (strategiczna karta wyników)

 • Ocena wstępna (tzw. audit inwentaryzacyjny) Ocena aktualnego stanu firmy
      w celu stwierdzenia do jakiego stopnia istniejący system zarządzania spełnia  
      wymagania normy (dotyczy ISO 9001, ISO 14001, HACCP, PN-N/ OHSAS 18001, 
      ISO13485, ISO 27001)

 • Ocena systemów zarządzania przed certyfikacją (ISO 9001, ISO 14001, 
      HACCP, PN-N/ OHSAS 18001, ISO 13485, ISO 27001)

 • Doradztwo w zakresie poprawy efektywności działania firmy

 • Świadczenie pomocy tym firmom w uzyskiwaniu dotacji od zachodnich
      rządowych i ponad narodowych organizacji w zakresie działalności na
      terenie Polski

 • Przygotowanie dokumentacji technicznej oceny zgodności wyrobów
      medycznych z wymaganiami dyrektyw


  Zakres współpracy
  Formularz zamówienia


 • Outsourcing
      Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania i doskonalenia funkcjonującego
      w przedsiębiorstwie klienta systemu zarządzania przez konsultanta naszej    
      firmy /pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. jakości

 • Pozyskiwanie dotacji z funduszy unijnych
      Pomoc w opracowaniu wniosków i kompletowaniu dokumentacji na projekty 
      inwestycyjne oraz doradcze w ramach programów pomocowych finansowanych 
      z Unii Europejskiej tj. PHARE, Fundusze Strukturalne.

 • o firmie  |   nasze usługi  |   referencje  |   aktualności  |   kontakt   |  strona główna  |  biuletyn  Copyright C 2001 CORBO Polska