SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001:2004
 


Systemy Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004

temat szkolenia

adresaci szkolenia   czas trwania   zakres
Kierownictwo   4 godz.   Założenia systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o  wymagania normy ISO 14001, formalno-prawne aspekty zarządzania środowiskowego, korzyści i bariery związane z wdrażaniem systemu.
Pracownicy   4 godz.   Założenia systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO 14001, praktyczne aspekty stosowania systemu zarządzania środowiskowego.

 

Auditor wewnętrzny - ISO 14001:2004
temat szkolenia

adresaci szkolenia   czas trwania   zakres
Kandydaci na auditorów wewnętrznych   2 dni
10 godz.
  Interpretacja wymagań normy ISO 14001 w aspekcie przeprowadzania auditów systemu środowiskowego, zasady  auditowania i dokumentowania z uwzględnieniem wymagań normy ISO 19011 /1 dzień -część teoretyczna, 2 dzień - warsztaty/

 

 

 

Copyright C 2001 CORBO Polska