SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
PN-N 18001:2004
 


Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004

temat szkolenia

adresaci szkoleń   czas trwania   zakres
Kierownictwo   4 godz.   Zasady tworzenia i wdrażania systemu zarządzania BHP, analiza wymagań normy PN-N 18001/OHSAS 18001, korzyści z certyfikacji systemu.
Pracownicy   4 godz.   Wprowadzenie do systemu zarządzania BHP, identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, zasady dokumentowania w systemie zarządzania.

 

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg PN-N 18001:2004
temat szkolenia

adresaci szkolenia   czas trwania   zakres
Kandydaci na auditorów wewnętrznych   2 dni
10 godz.
  Interpretacja wymagań normy PN-N 18001/ OHSAS 18001, zasady auditowania i dokumentowania z uwzględnieniem wymagań normy ISO 19011 /1 dzień -część teoretyczna, 2 dzień - warsztaty/

 

 

 

Copyright C 2001 CORBO Polska