ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI ZGODNIE Z HACCP
 


Podstawy systemu  HACCP

temat szkolenia

adresaci szkoleń   czas trwania   zakres
Pracownicy wszystkich szczebli

 

4 godz.

  Zasady wdrażania systemu HACCP, wymagania prawne, podstawy higieny, sposoby dokumentowania, audit systemu HACCP

 

GHP, GMP - Zasady higieny oraz dobrej praktyki produkcyjnej 
temat szkolenia

adresaci szkoleń   czas trwania   zakres
Pracownicy wszystkich szczebli

 

4 godz.

  Pojęcie dobrej praktyki produkcyjnej, wymagania formalno-prawne, sposoby dokumentowania

 

Auditor wewnętrzny systemu HACCP
temat szkolenia

adresaci szkolenia   czas trwania   zakres
Kandydaci na auditorów   2 dni
10 godz.
  Prezentacja normy DS. 3027 HACCP:2002, zasady weryfikacji w systemie HACCP, planowanie i zasady efektywnego przeprowadzania auditu, dokumentowanie i działania poauditowe

 

 

 

Copyright C 2001 CORBO Polska