SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
wg PN ISO/IEC 27001:2007"
 

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2007
temat szkolenia

adresaci szkolenia   czas trwania   zakres
Kierownictwo,
Pracownicy
  2 dni
6 godz.
 

Metodologia wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN ISO/ IEC 27001:2007”.
Prezentacja nt. wymagań normy oraz wskazówki do ich interpretacji
w zastosowaniu. Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu.


 


 

 

 

Copyright C 2001 CORBO Polska