SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2000

 

 

Systemy Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2000
temat szkolenia

adresaci szkolenia   czas trwania   zakres
Kierownictwo   4 godz.   Zasady systemu zarządzania jakością, rola kierownictwa, praktyczne aspekty wdrażania oraz korzyści  z certyfikacji
Pracownicy   4 godz.   Ogólna prezentacja nt. wymagań normy oraz wskazówki do ich interpretacji w zastosowaniu, praktyczne aspekty funkcjonowania systemu


Auditor wewnętrzny

temat szkolenia

adresaci szkolenia   czas trwania   zakres
Kandydaci na auditorów wewnętrznych  

2 dni
10 godz.

  Interpretacja wymagań normy ISO 9001 i terminologii dot. jakości
Zasady auditowania i dokumentowania w oparciu o wymagania normy ISO 19011 /
1 dzień -część teoretyczna, 2 dzień - warsztaty/


Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością

temat szkolenia

adresaci szkolenia   czas trwania   zakres
Kandydaci na stanowisko pełnomocnika, osoby odpowiedzialne za utrzymanie już istniejącego systemu zarządzania  

6 godz.

  Wprowadzenie do zarządzania jakością, rola i zadania pełnomocnika przy wdrażaniu i utrzymaniu