ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
ISO 9001 + ISO 14001 + PN-N 18001
ISO 9001 + HACCP
ISO 9001 + ISO 13485
ISO 9001 + AQAP

 


Zintegrowane Systemy Zarządzania

temat szkolenia

adresaci szkoleń   czas trwania   zakres
Kierownictwo   4 godz.   Tematyka szkolenia obejmuje porównanie wymagań poszczególnych norm i zasady integracji systemów
Pracownicy   4 godz.  

 

Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania
temat szkolenia

adresaci szkolenia   czas trwania   zakres
Kandydaci na auditorów wewnętrznych   2 dni
12 godz.
  Wymagania norm będących przedmiotem integracji, przygotowanie do przeprowadzenia auditu systemów integrowanych w oparciu o normę ISO 19011 /1 dzień - część teoretyczna, 2 dzień - warsztaty/

 

 

 

Copyright C 2001 CORBO Polska