Certyfikat Systemu Zarządzania


 

1. BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA
W FORMIE TELE-ANKIETY


Warunkiem systematycznego uzyskiwania dobrych wyników przez organizację jest satysfakcja jej Klientów. Elementem dbałości o Klienta jest pytanie o jego potrzeby i o to, jak ocenia usługi organizacji.
 

Ma to swoje odbicie w normie ISO 9001:2000, gdyż zgodnie z normą, jednym
z mierników funkcjonowania systemu zarządzania jakością organizacji jest monitorowanie informacji zwrotnych od Klientów, dotyczących percepcji co do tego czy organizacja spełniła ich wymagania. Jedną z możliwości spełnienia tego wymagania jest kompleksowe badanie satysfakcji klientów.

Prowadzimy dla swoich Klientów "BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW", także
w formie tele-ankiety. Tekst ankiety (lista pytań) opracowywany jest pod kątem uzyskania danych potrzebnych do doskonalenia istniejącego systemu zarządzania jakością a w szczególności informacji na temat:

 • jakie są oczekiwania Klienta co do produktu /usługi?
 • które z tych oczekiwań mają największą wartość dla Klienta?
 • w jakim stopniu oferowany produkt spełnia te oczekiwania?
 • w które elementy należy inwestować i rozwijać, a które są przeinwestowane?


                                             REFERENCJE

 • TOTAL, Warszawa
 • ECOLAB, Kraków
 • BROWAR BELGIA, Kielce
 • PEKAES TRUCK, Szczecin
 • VAN GANSEWINKEL, Kraków
 • AMTRA Ltd. Będzin
 • SAINT - GOBAIN SEKURIT, Dąbrowa Górnicza


 • 2. OKREŚLANIE POZIOMÓW ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW

  Satysfakcja z pracy to jeden z podstawowych elementów, wpływających na efektywność pracowników. Pracownicy, którzy są zadowoleni, identyfikują swoje cele zawodowe z celami organizacji, wierzą, że ich organizacja odniesie sukces, są wobec niej lojalni, troszczą się o jej interes i wykazują większe zaangażowanie w wykonywanie swoich codziennych obowiązków. Poznanie satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy może zapoczątkować proces zmian zmierzających do wykreowania pożądanego modelu kultury.

  Poznanie czynników wpływających na satysfakcję pracowników oraz wykorzystanie tej wiedzy dla budowania i wzmacniania zadowolenia pracowników, pozwala wydobyć z ludzi ich najlepsze cechy, przekładające się następnie na sukces całej firmy. Właściwie przeprowadzone badanie postaw pracowniczych pozwala uzyskać pełną, rzetelną informację na temat czynników satysfakcji bądź niezadowolenia ludzi w związku z pracą w danej organizacji. Daje tym samym solidną podstawę dla takich działań w różnych obszarach firmy, które będą pozytywnie postrzegane przez pracowników, a co za tym idzie - zagwarantują firmie najbardziej zmotywowanych, zaangażowanych i lojalnych pracowników.

  W związku z powyższym zbieramy opinię pracowników na temat:

  "Co zdecydowanie przeszkadza, a co pomaga w skutecznej realizacji powierzonych działań na danym stanowisku?"

  Badanie prowadzimy w następujących obszarach:

 • ORGANIZACJA PRACY - Wpływ jakości zorganizowania firmy na wykonywane zadania
 • KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA - Stopień akceptacji strategii informacyjnej oraz poziom utożsamiania się z organizacją i jej celami. Jakość i efektywność komunikacji
 • DOSTĘPNOŚĆ ZASOBÓW - narzędzia pracy, stanowisko, kwalifikacje.

 • o firmie  |   nasze usługi  |   referencje  |   aktualności  |   kontakt   |  strona główna  |  biuletyn  Copyright C 2001 CORBO Polska