Certyfikat Systemu Zarządzania


 

ISO - Manager jest integralnym narzędziem dla wszystkich organizacji mających do czynienia z zarządzaniem Jakością, Procesami i Ochroną Środowiska.
Pozwala na szybki dostęp do wszelkich potrzebnych dokumentów
i zapisów jakości, planowanie działań, rejestrowanie zaplanowanych działań oraz ustalonych terminów.


                                                                        
Prezentacja programu

FUNKCJE PROGRAMU

 • Umożliwia zaplanowanie terminów auditów wewnętrznych, przygotowanie   
      ich oraz zarejestrowanie
 • Daje możliwość oceny dostawców za pomocą samodzielnie ustalonych 
      kryteriów
 • Generuje dane niezbędne do przeglądu systemu przez kierownictwo
 • Nadzór nad narzędziami, instrumentami pomiarowymi i wyposażeniem
 • Administruje komunikacją wewnętrzną
 • Rejestrowanie, nadzorowanie i analizowanie skarg i zażaleń
 • System zawiera kompletne narzędzie do postępowania z reklamacjami
 • Sprawuje nadzór nad wszystkimi dokumentami. Korelacja z plikami Word 
      oraz Excel
 • Narzędzie powiadamiania o działaniach pozwala na skuteczne informowanie
      wskazanych pracowników o potrzebie podjęcia działań. System 
      powiadomień obejmuje także informowanie poprzez pocztę e-mail
 • Możliwość prowadzenia osobnych analiz dla poszczególnych oddziałów firmy
 • Katalog danych teleadresowych i innych dotyczących dostawców, klientów 
      oraz firm współpracujących
 • W każdym module istnieje możliwość wydrukowania raportu
 • Wbudowane narzędzie analiz statystycznych do zastosowania dla 
      wszystkich modułów programu


 • DOSTĘPNE MODUŁY

  1. Moduł systemu zarządzania jakością
  Zawiera wszystkie elementy systemu zarządzania jakością. Pozwala na nadzorowanie dokumentacji i zapisów, planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych, nadzorowanie niezgodności, przeprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych. Umożliwia przeprowadzenie przeglądu zarządzania dostarczając wszystkich potrzebnych informacji. Zgromadzone wyniki oceny dostawców pozwalają w prosty sposób przeprowadzić ich kwalifikację.

  2. Moduł komunikacji z klientem
  Wywiady z klientami mogą być realizowane przy pomocy narzędzia do przeprowadzania wywiadów i opracowywania wyników ankiet. Wyniki oceny zadowolenia klientów są gromadzone i analizowane. To pozwala na ocenę działania organizacji. Poprzez połączenie z systemem rejestracji reklamacji, negatywne oceny są rejestrowane i informacja przesyłana do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych.

  3. Moduł zarządzania personelem
  Kompletny nadzór nad wszystkimi danymi dotyczącymi pracowników, poczynając od danych osobowych poprzez kompetencje, szkolenia, urlopy do uprawnień dostępu do programu. Ze względu na poufność dostęp do danych pracownika jest ograniczony i posiada go jedynie osoba upoważniona.

  4. Moduł zarządzania środowiskiem (w opracowaniu)
  Zadania środowiskowe mogą być nadzorowane z pomocą tego modułu. Podstawową ideą zarządzania jest zmniejszanie ilości odpadów poprzez rejestrowanie elementów wchodzących I wychodzących, stanowiących obciążenie dla środowiska oraz rejestracja celów do zmniejszenia wpływów na środowisko.

  5. Moduł nadzoru nad procesem
  Nadzór nad wszystkimi procesami warsztatowymi, badaniami końcowymi, rejestracja i nadzór nad wizytami powtórnymi. Statystyczny przegląd jest elementem modułu. Dla firm nie będących warsztatami ten moduł służy do rejestrowania działań związanych z procesami realizowanymi wewnątrz organizacji jak również wszelkich wynikłych niezgodności. Przyczyny niezgodności są rejestrowane, przegląd statystyczny zebranych danych pozwala na decyzje odnośnie zapobiegania występowaniu niezgodności w przyszłości.

  6. Moduł zarządzania relacjami z klientami (CRM) (w opracowaniu)
  Ten moduł służy do zarządzania kontaktami z klientami poprzez efektywną komunikację w celu promowania wyrobów i usług organizacji.

  7. Moduł strony internetowej (w opracowaniu)
  Aplikacja internetowa oparta na zawartości ISO-Manger.

  REFERENCJE  DYSTRYBUCJA
  KONTAKT

  Krystyna Ziemianin
  Tel./fax.: 012/ 267 41 97

  krystyna.ziemianin@corbo.com.pl  o firmie  |   nasze usługi  |   referencje  |   aktualności  |   kontakt   |  strona główna  |  biuletyn  Copyright C 2001 CORBO Polska